ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในส่วนสมรรถนะโดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ลงชื่อเข้าใช้งาน

คู่มือการใช้งานระบบ

สิทธิ์ของผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 6 ประเภทดังนี้ หรือ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดคู่มือทั้งหมด

ผู้ดูแลระบบกลาง

ดาวน์โหลดคู่มือ    วิดีโอการใช้งาน
Admin กลาง

ผู้รับผิดชอบระบบแต่ละหน่วยงาน/จังหวัด/กรม

ดาวน์โหลดคู่มือ    วิดีโอการใช้งาน
Admin หน่วยงาน/จังหวัด/กรม

ผู้บริหาร

ดาวน์โหลดคู่มือ    วิดีโอการใช้งาน
ประเภทผู้บริหาร

ผู้รับการประเมิน

ดาวน์โหลดคู่มือ    วิดีโอการใช้งาน
ผู้รับการประเมิน

ผู้ประเมิน

ดาวน์โหลดคู่มือ    วิดีโอการใช้งาน
ประเภทผู้ประเมิน

ผลการประเมินสมรรถนะ

ดาวน์โหลดคู่มือ    วิดีโอการใช้งาน
ผลการประเมินสมรรถนะ